Bizim Işığımız,
Sizin Vizyonunuz

AMACIMIZ

Misafirlerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde üretmek ve Çalışanlarımızla birlikte; Akranlarımız arasında en yüksek hizmet ve gelir seviyesine ulaşmak ve sürdürülür gelişme ile orada kalmaktır.

KALİTE POLİTİKASI

Şirket kuruluş şartları ve amacına uygun olarak oluşturulan hedeflerine bir çerçeve içerisinde ulaşılmasını sağlayarak; bunların işletme içerisinde bilinmesi, anlaşılması ve iletilmesini içeren kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin; tüm yasal ve sektörel koşullar çerçevesinde sürekli geliştirilmesini kapsar.